x Golden Age YouTube kanalo populiariausi video

Golden Age populiariausi

2018 metai

2017 metai

1.
 • 433,192
 • 352
 • 2017-11-19
2.
 • 170,522
 • 75
 • 2017-01-17
3.
 • 166,507
 • 156
 • 2017-09-13
4.
 • 140,003
 • 209
 • 2017-07-06
8.
 • 67,387
 • 25
 • 2017-04-11
9.
 • 54,108
 • 14
 • 2017-04-11
10.
 • 30,459
 • 79
 • 2017-07-09
Y-Top logo