x norbefilms YouTube kanalo populiariausi video

norbefilms populiariausi

Visų laikų žiūrimiausi

1.
 • 4,194,328
 • 1,876
 • 2015-06-28
2.
 • 1,656,007
 • 144
 • 2013-09-19
3.
 • 1,441,291
 • 369
 • 2016-05-08
5.
 • 995,407
 • 336
 • 2013-09-01

Visų laikų mėgiamiausi

2018 žiūrimiausi

2017 žiūrimiausi

2.
 • 211,441
 • 92
 • 2017-04-16
3.
 • 171,455
 • 87
 • 2017-01-17
4.
 • 151,115
 • 303
 • 2017-07-11
6.
 • 123,754
 • 107
 • 2017-03-03
7.
 • 109,898
 • 140
 • 2017-01-18
8.
 • 98,586
 • 78
 • 2017-01-31

2017 mėgiamiausi

2.
 • 3,894 
 • 2017-04-16
4.
 • 2,887 
 • 2017-01-17
6.
 • 2,044 
 • 2017-04-12
7.
 • 2,000 
 • 2017-01-18
8.
 • 1,906 
 • 2017-07-26
9.
 • 1,817 
 • 2017-01-23
10.
 • 1,709 
 • 2017-03-03

2016 žiūrimiausi

1.
 • 1,441,291
 • 369
 • 2016-05-08
2.
 • 778,764
 • 138
 • 2016-04-28
4.
 • 377,892
 • 88
 • 2016-09-15
5.
 • 362,610
 • 548
 • 2016-08-26
6.
 • 310,887
 • 196
 • 2016-10-23
8.
 • 188,470
 • 193
 • 2016-11-23

2016 mėgiamiausi

2015 žiūrimiausi

2014 žiūrimiausi

2012 žiūrimiausi

Pradžia: 2011-04-01

Y-Top logo